Dit heeft verschillende redenen. Bij de vertering van (ruw)voer komt veel warmte vrij. Om bij warme perioden niet oververhit te raken, verlaagt het dier de ruwvoeropname. Vaak blijft de krachtvoer opname wel op peil (indien apart aangeboden).

Minder herkauwen is minder bicarbonaat

Pensverzuring voorkomenEen lagere ruwvoeropname en een versnelde ademhaling/hijgen verlagen de herkauwactiviteit. Daarnaast zorgt hijgen voor een hogere CO2-uitstoot, waardoor het lichaam meer bicarbonaat nodig heeft om de interne pH op peil te houden. Minder bicarbonaat is dus beschikbaar voor de pens. 250 gram Bicar® Z natriumbicarbonaat per koe per dag is een effectieve maatregel om de dieren tijdens en na een periode van hittestress te ondersteunen.

Natriumbicarbonaat ook na warme periode

Veel problemen ontstaan pas na een hittestress-periode. Na een warme periode stijgt de voeropname terug naar het oude niveau. De pensbuffering is echter nog niet optimaal. Het is dan ook raadzaam om ook na de warme periode natriumbicarbonaat te blijven verstrekken.

250 gram/koe/dag