Jos van den Houte is een van de drie melkveehouders die hebben deelgenomen aan een praktijkproef in België (zie kader) om het effect van voeren van natriumbicarbonaat (Bicar Z) te meten. Met zijn vrouw Kathleen Laureys melkt hij 116 koeien die gemiddeld per koe meer dan 10.300 kilo melk geven.

Ik durf niet meer te verminderen

Download het het artikel

250 gram/koe/dag