Pensverzuring kost veel geld

Uit onderzoek blijkt dat een koe met subklinische pensverzuring per dag gemiddeld 2,7 kilo minder melk geeft, met minder vet (0,3 %) en een lager eiwitgehalte (0,12 %). Daarnaast zijn er gevolgen op langere termijn, doordat de koe vatbaar wordt voor aandoeningen zoals klauwbevangenheid, zoolzweren en verminderde vruchtbaarheid.

Pensverzuring voorkomen

Honderden euro’s per koe

Uit diverse onderzoeken blijkt dat pensverzuring veel voorkomt: 9 tot 27 procent van de veestapel heeft last van subklinische pensverzuring. Dat betekent dat de gemiddelde melkveehouder substantiële kosten heeft die kunnen oplopen tot honderden euro’s per koe.

250 gram/koe/dag