Bij hoogproductief melkvee ligt pensverzuring altijd op de loer. In de volgende gevallen is er sprake van een verhoogd risico.

  • Te weinig structuur in het rantsoen
  • Een te hoog aandeel suikers en zetmeel ten opzichte van ruwe celstof
  • Een te lage verhouding ruwvoer/krachtvoer (met name bij maisrijke rantsoenen)
  • Een te luxe conditie (te vet) van de koeien op het moment van afkalven
  • Variatie in het rantsoen: sterk wisselende rantsoenen of kans op selectie aan het voerhek
  • Stress, door bijvoorbeeld gebrekkig comfort van ligboxen of vreetplaatsen, een slecht stalklimaat en hitte

Bij verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering is extra aandacht nodig om pensverzuring te voorkomen.

Voeding hoogproductief melkvee

Hoogproductief melkvee heeft een hoge energiebehoefte. Daarom bevat het rantsoen voor deze dieren veel snel afbreekbare koolhydraten (via krachtvoer) en vaak te weinig structuur (structuurrijke producten zijn minder energierijk).

Afkalven en start lactatie

In de fase rond het afkalven en de opstart is de koe vatbaar voor pensverzuring omdat de pens zich moet aanpassen aan grote veranderingen in het rantsoen.

Hittestress

Koeien zijn zeer gevoelig voor pensverzuring door hittestress. Temperaturen vanaf 20 graden Celsius ervaart een hoog productieve koe al als warm en kunnen zeker bij een hoge luchtvochtigheid al hittestress veroorzaken. Om beter inzicht te krijgen in wanneer hittestress ontstaat, hebben we de Bicar®Z Hittestress Tool ontwikkeld. Met de schuifbalken in deze tool kunt u zelf ontdekken hoe groot de hittestress is bij verschillende combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid.

Weidegang

Bij weidend vee vinden grote overgangen plaats gedurende het seizoen, doordat de voederwaarde van weidegras gedurende het seizoen verandert. Maar ook bijvoorbeeld de variatie in droge stof opname van gras in combinatie met de krachtvoer gift.

Wisselende kwaliteit kuilen

De overgang van de ene kuil naar de andere kan een grote verandering in de voederwaarde met zich meebrengen.

250 gram/koe/dag