Bij hoogproductief melkvee ligt pensverzuring altijd op de loer. Er zijn verschillende omstandigheden waarin een lacterende koe een extra groot risico loopt op pensverzuring. Dit kan gebeuren bij:

 • Te weinig structuur in het rantsoen
 • Een te hoog aandeel suikers en zetmeel ten opzichte van ruwe celstof
 • Een te lage verhouding ruwvoer/krachtvoer (met name bij maisrijke rantsoenen)
 • Een te luxe conditie (te vet) van de koeien op het moment van afkalven
 • Variatie in het rantsoen: sterk wisselende rantsoenen of kans op selectie aan het voerhek
 • Stress, door bijvoorbeeld gebrekkig comfort van ligboxen of vreetplaatsen, een slecht stalklimaat en hitte

Let zeker bij deze omstandigheden extra goed op de eerste signalen van pensverzuring. Pensverzuring is te herkennen aan een combinatie van niet-specifieke symptomen, zoals een verminderde activiteit, afnemende eetlust en een dof haarkleed.

Daarnaast zijn de volgende typische symptomen te zien:

 • Verminderde activiteit van de pens
 • Verminderde herkauwactiviteit
 • Verandering in de rusthouding; dieren gaan met de kop in de flank liggen
 • Verlaagde en onregelmatige voeropname. Bij acute pensverzuring stopt het dier helemaal met eten
 • Overmatig kwijlen tijdens het herkauwen en verlies van herkauwproppen, vaak goed waarneembaar op de ligplekken

Op langere termijn zijn ook een daling in het melkvetgehalte, dunnere mest, onverteerde resten in de mest en klauwproblemen mogelijke signalen van pensverzuring.

Om pensverzuring te voorkomen en de daarmee gepaarde symptomen tegen te gaan, wordt geadviseerd om altijd 250 gram/koe/dag Bicar®Z aan lacterende koeien te voeren.

250 gram/koe/dag