Het Nederlandse marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy heeft in Nederland en Duitsland een marktonderzoek gedaan onder melkveehouders. Aan meer dan 1000 veehouders werd gevraagd hoe zij denken over pensverzuring en hoe zij ermee omgaan.

Hittestress wordt door melkveehouders, naast kuilkwaliteit, als de belangrijkste oorzaak van pensverzuring gezien. Om de gevolgen van hittestress zo veel mogelijk beperken, nemen melkveehouders voornamelijk de volgende maatregelen:

– Voldoende fris drinkwater
– Smakelijk voer met voldoende structuur
– Toevoegen van een goede buffer aan het rantsoen
– Voldoende ventilatie
– ’s Nachts weiden in plaats van overdag

Meer informatie over hittestress en de relatie met pensverzuring is te vinden op deze website.

250 gram/koe/dag