Ziedaar de stelling door voederadditievenspecialist Orffa met verve verdedigd tijdens een persmoment annex bezoek aan de Potaerdehoeve in Merchtem. Melkveehouder Jos Van den Houte getuigde en Charlotte Van Vooren presenteerde de resultaten van haar bachelorproef ter zake.

Supplementatie van natriumbicarbonaat helpt pensverzuring voorkomen

Download hier het artikel

250 gram/koe/dag