Bicar®Z is een product van Solvay. Dit bedrijf was de eerste die natriumbicarbonaat produceerde voor de veehouderij en is nog altijd de grootste producent van Europa. Bicar®Z wordt in Duitsland, Nederland, België en Denemarken door Orffa geleverd aan veevoerbedrijven. U kunt Bicar®Z dus eenvoudig bestellen bij uw eigen veevoerleverancier.

Bijzondere of specifieke vragen kunt u ook stellen aan de Bicar®Z specialisten van Orffa door gebruik te maken van het onderstaand formulier.

250 gram/koe/dag